Pro sponzory

Děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům za laskavou finanční pomoc
 
Příspěvky je možno poskytnout následujícím způsobem:
- bankovním převodem
- platbou  hotovosti oproti dokladu

Ke každému daru bude sepsána darovací smlouva.

Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit příspěvek jako odpočet od základu daně.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Pečovatelská služba Napajedla
Realizace rotate Rotate